Idag är läget på ett annat sätt..

Idag är second hand och vintage en trend och det ligger mer än rätt i tiden när det gäller miljön.

Att dryga ut garderoben med begagnade kläder var inget man talade högt om för 10 år sedan. Idag är läget på annat sätt och vintage har blivit ett betydelsefullt, främst för att man vill klä sig enskilt och personligt. Det finns flera svar till varför man väljer second hand: främst för ett ökat modeintresse, större medvetenhet om miljö och etiska arbetsförhållanden men också ekonomiska och kvalitetsaspekter spelar in. Det finns ingen direkt skillnad mellan vad som är second hand och vintage. Till vintage, som betyder "god årgång" brukar man räkna kläder som är 25 år gamla. Det kan vara kvalitetskläder från 50-talet, en väska från 60-talet osv.

Att köpa second hand och vintage innebär att du kan hitta unika saker som ingen annan har, du får en garanterat personlig stil.

Vintage: Begagnade modekläder av högsta kvalitet (märkeskläder) från andra tidsepoker

Second hand: "andra hand" begagnade eller använda varor. 


RSS 2.0